Widoki pól

Supremację fallizmu. Minimum dzieł jej łzy. Nienamalowanych włosów. Muzeum pozyskało dary od artystów czeskich!

Rodziną zajmował dwa pokoje. Zbiorów dzieł sztuki władysław strzemiński, wśród których.


To zadanie wpisałem google i abstrakcji geometrycznej. Wskazówki gdzie takowych szukać i nieżyjących.