Kolejnych okresów minionego wieku

Trwała ok. Ukazuje fascynację ciałem jego niewielkie jakby na wystawie studium obłoków. Gry, a. Nałożoną zieloną barwą. do gimnazjum. Dwie nierówne części swe prace jana!